3. kongres pedijatara Srbije

http://www.udruzenjepedijatara.rs/aktuelnosti/treci-kongres-pedijatara-srbije https://www.smart-travel.rs/packages/3-kongres-pedijatara-srbije/ www.smart-travel.rs Smeštaj učesnika predviđen je u hotelima Zepter i Aleksandar i apartmanima Bisera i Mavesa. Rezervacija smeštaja sa cenama dostupna je u on-line rezervacionoj formi.