Udruženje pedijatara u Bosni i Hercegovini

JZU UKC Tuzla, Klinika za dječije bolesti

Ulica Ibre Pašića bb