1. Verica Mišanović, predsjednica Upravnog odbora
  2. Borko Rajić,
  3. Indira Abdulović
  4. Maja Karač
  5. Anela Mahmić