2. Kongres Internacionalnog udruženja za preventivnu pedijatriju

Poštovane kolegice i kolege, Izuzetno nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da prisustvujete   2. Kongresu  Internacionalnog Udruženja za Preventivnu Pedijatriju jugoistočne Evrope  koji će se ove godine održati zajedno u periodu od  5. do 7. novembra 2021. godine na Jahorini. Prva verzija preliminarnog programa zajedničkog sastanka je dostupna na sajtu Udruženja. U saradnji Organizacionog i Naučnog Odbora Opširnije