Predsjednica Udruženja Hajrija Maksić

Tel 00387 61 811 811, 00387 33 566 438,  00387 33 566 453

E-mail hajrija.maksic@gmail.com

 

 

 

Podaci o Udruženju pedijatara u BiH
Sjedište: Sprečanska br. 5/III, Lamela C, naselje Dolac Malta,

Općina Novo Sarajevo, 71 000 Sarajevo.

ID Broj: 4227505180002
Račun: 1610200042280070 Raiffeisen banka
Tel: 00387 35 303 100
Mail: info@upubih.ba
Internet adresa: www.upubih.ba

Članstvo: European Paediatric Association (EPA-UNEPSA), International Pediatric Association (IPA), Pridruženi član: European Academy of Paediatrics (EAP)