Poštovani,

Obavještavamo vas da će se 1. Kongres Internacionalnog Udruženja Preventivne Pedijatrije – IUPP održati od 20. do 22. novembra 2020. godine u Master centru u Novom Sadu.

Više informacija