»CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRICS«
ČASOPIS UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA,
KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA
28. naučno-stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne BiH

»AKTUELNI PROBLEMI U PEDIJATRIJI«

Subota, 27. oktobar 2018. godine
Kongresna sala hotela »Tuzla« u Tuzli

9.00 – 15.00
9.00 – 10.00 REGISTRACIJA UČESNIKA
10.00 DOBRODOŠLICA I POZDRAVNA RIJEČ
Akademik Husref Tahirović, glavni i odgovorni urednik časopisa »Central
European Journal of Paediatrics«
Dr. med. sci. Edin Husarić, načelnik Klinike za dječije bolesti, Tuzla

PREDAVANJA
10.10 – 10.30 Novine u antibiotskoj terapiji u pedijatriji
Prof. dr. Milica Bajčetić, Medicinski fakultet u Beogradu, Institut za
farmakologiju, klinicku farmakologiju i toksikologiju
10.30 – 10.50 Ultrazvuk skrotuma u dječjoj dobi
Prof. dr. Goran Roić, Klinika za dječje bolesti, Zagreb, Hrvatska
10.50 – 11.10 Krivičnopravna odgovornost lekara u pedijatrijskoj praksi Prof. dr. Slobodan
Savić, Institut za sudsku medicinu “Milovan Milovanović”, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

11.10 – 11.40 DISKUSIJA
11.40 – 12.10 KAFE PAUZA

12.10 – 12.30 Ospice – neopravdan strah ili realna opasnost Prof. dr. Goran Tešović, Klinika za
infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb, Hrvatska
12.30 – 12.50 Aktuelni stavovi u tretmanu urođenih anomalija genitalija
Dr. med. sci. Vladimir Kojović, Institut za zdravstvenu zaštitu majke
i deteta Srbije »Dr Vukan Čupić«, Beograd, Srbija
12.50 – 13.10 Hirurško liječenje nespuštenih testisa: naša iskustva
Dr. med. sci. Edin Husarić, Klinika za dječije bolesti, Tuzla, BiH
13.10 – 14.00 DISKUSIJA
14.00 KOKTEL

Sastanak je bodovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona. Kotizaciju od 50
KM + PDV uplaćuju svi učesnici Sastanka. Kotizacija uključuje: pravo sudjelovanja na
Sastanku, certifikat o sudjelovanju, aktuelni broj časopisa »Central European Journal of
Paediatrics«, kafe pauzu i koktel. Uplatu kotizacije potrebno je doznačiti na račun JZU
UKC Tuzla, broj: 1401011110002946, SBERBANK BH D.D. SARAJEVO Svrha doznake: 28.
sastanak pedijatara. Kotizaciju je moguće uplatiti i gotovinom na recepciji kod
organizatora Sastanka pri registraciji na dan održavanja od 9.00 do 10.00 sati. Dodatne
informacije možete dobiti na broj telefona 061 720 740 ili putem e-maila:
husref.tahirovic@untz.ba ili paediatricstoday@gmail.com