Simpozij će se održati 8. decembra 2018. u prostorijama HLZ-a.
Riječ je o jednodnevnom simpoziju bez kotizacije.

Teme simpozija

Klinička genetika
Molekularna i biokemijska osnova nasljednih bolesti
Epidemiologija, populacijska, antropološka i forenzička genetika
Stanična i genska terapija te regenerativna medicina
Prenatalna dijagnostika
Citogenetika
Genetika raka
Rijetke bolesti
Genetičko savjetovanje, edukacija u genetici i bioetika

Rok za prijavu usmenih izlaganja te rok za registraciju je 15.10.2018.

Više informacija na linku.