Preporučuje se suplementacija sa DHA Omega-3 masnim kiselinama kod svih novorođenčadi, dojenčadi i male djece, do 2 godine u dozi od 100mg DHA na dan.

Kod djece iznad 2 godine preporučuje se suplementacija sa EPA+DHA omega 3 masnih kiselina u dozi od 250mg

Ekspertni tim Udruženja pedijatara u BiH

Predsjednik Udruženja
Prof. Dr Fahrija Skokić