Poštovane kolegice/kolege na sledećem linku naći ćete korisne savjete za djecu i osobe sa spinalmom mišićnom atrofijom.

https://zajedno-kroz-sma.ba/