Poštovani,

na sljedećim linkovima možete preuzeti dokumentaciju objavljenu u Službenim novinama Federacije BiH koja se odnosi na PLANOVE I PROGRAME SPECIJALIZACIJA I SUBSPECIJALIZACIJA ZA DOKTORE MEDICINE.

SPECIJALIZACIJE

SUBSPECIJALIZACIJE

 

Skupština