22. seminar pedijatrijske škole Srbije – 2019, održat će se na Zlatiboru u periodu 9. – 15. jun 2019.

Više informacija uskoro.