Od 17. do 20. oktobra 2019 godine u hotelu Mellain u Tuzli, održat će se V Nefrološki kongres u BIH sa međunarodnom učešćem.

Kotizacija

  • Rana kotizacija do 01.09.2019 – 150€ (300KM)
  • Kasna kotizacija od 01.09.2019 – 200€ (400KM)
  • On site kotizacija – 250€ (500KM)