XIII simpozijum
“Novosti u humanoj reprodukciji”
Hotel M – Beograd

05 – 07.12.2019.
PRIJAVA RADOVA DO 01.11.2019.!!!
Više informacija na:
www.humanareprodukcija.org.rs 

Izvršni organizator:

Novi ASTAKOS – Beograd

tel./fax:011-2450-253/2430-685
Licenca OTP 345/11

PIB – PDV:
Molimo stranke da prilikom registracije obezbede PIB preduzeća – institucije

Registracija i rezervacija:

Novi ASTAKOS, Hilandarska 30, 11000 Beograd
Tel./Fax: 011-2450-253; 011-2430-685
E-mail: congress@astakos.com

Plaćanje se vrši u RSD ili EUR prema dostavljenoj profakturi.

Primenjuju se Opšti uslovi putovanja agencije Novi ASTAKOS – Beograd u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i YUTA standardima. Putnik je dužan da se upozna sa OUP i programom putovanja i dostavljanjem prijave smatra se da je to obavio. OUP se mogu dobiti kontaktom agencije, skinuti sa web adrese www.astakos.com  ili lično preuzeti. Po izvršenju uplate dostavljaju se klijentu uz original račun.