Poštovani čitaoci, drage kolege i saradnici,

Pred vama je zbornik sažetaka učesnika 6. Kongresa pedijatara u BiH sa međunarodnim učešćem. Čast mi je i neizmjerno zadovoljstvo obratiti Vam se u ime organizacionog i naučnog odbora kongresa. Na našu adresu prispjelo je mnogo radova što nas raduje da želja za pisanjem i razmjena iskustva putem pisane riječi još živi u nama. Publikovanjem radova iz različitih oblasti klinčke i preventivne medicine, želimo i uspijevamo da približimo najnovije tekovine savremene medicine kolegama i prijateljima. Kongres pedijatara daje podstrek ljekarima, za publikovanje stručnih i naučnih radova i podstče istraživački duh mladih ljekara što nam čini veliko zadovoljstvo i daje motiva za dalji rad. Posebno treba naglasiti nesebičan angažman Prof. dr Hajrije Maksić koja je svesrdno pomogla nastanku ovog zbornika i organizaciji kongresa.

Materijal koji smo ovdje iznijeli iz kazuistike je ne samo iz pedijatrije već i drugih grana medicine s kojima pedijatri često sarađuju. Riječ je o svakodnevnim stručnim problemima vezanim za dječiju dob i probleme organizacije zdravstvene zaštite. Svakom radu autori su pristupili stručno i znanstveno, s ciljem da obrađeni materijal bude dostojan kongresa.

Poštovani čitaoci, drage kolege i saradnici pred nama je Zbornik radova 6. Kongresa pedijatara u BiH sa međunarodnim učešćem u kojem vam pored naučnih i stručnih članaka donosimo i novitete iz oblasti pedijatrije i drugih grana medicine. Svakako da nas raduje štampanje ovog materijala, ali i svih narednih .

Do sljedećeg skupa iskreno,

Vaša

Prof. dr Fahrija Skokić

6. Kongres pedijatara_Knjiga sazetaka