6. KONGRES PEDIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI
sa međunarodnim učešćem

11.5. – 14.05.2023.

TEME KONGRESA:
• Hitna stanja u pedijatriji
• Preventivni programi u zaštiti djece
• Neonatologija
• Posljedice COVID-a na zdravlje djece
• Pedijatrijska imunologija
• Pulmologija
• Endokrinologija
• Nefrologija Gastroenterologija
• Neuropedijatrija
• Hematologija Onkologija
• Kardiologija
• Dječija hirurgija
• infektivne bolesti u pedijatriji

 

Radujemo se skorom druženju.

Organizacioni odbor

 

6.KONGRES PEDIJATARA U BIH FINAL NEWSLETTER